Bästa byggfläkten 2022 – Test av olika byggfläktar

Bäst i test

Populärast

Premiumval

Billigast

EL-BJÖRN VF 6

VEAB BX-2E

EL-BJÖRN VF 15

Gelia 4055002301

Klicka här för att se fler byggfläktar.

Bästa byggfläkten 2022

Arbetar du ofta på stora byggarbetsplatser? Behöver du helt enkelt bara en fläkt för garaget? Då måste du köpa den bästa byggfläkten. Med hjälp av en bäst i test byggfläkt så kan du cirkulera frisk luft. En byggfläkt bäst i test blåser ut den dåliga luften och ersätter den med frisk luft. Den kan även värma luften om det är för kallt.

Men det är faktiskt ganska svårt att köpa en bäst i test byggvärmefläkt på nätet. Det beror på att där finns så mycket som man måste tänka på. Det finns till exempel affärer som inte skriver om de negativa sakerna. De nämner alltså bara de positiva sakerna för att då säljer det så klart bättre. Men detta gör även att man inte får en klar bild av hur bra byggfläkten faktiskt är. Byggfläktar finns även i en massa olika modeller som i sin tur finns i olika prisklasser. Om man inte är så insatt är det därför ganska svårt att köpa en bra byggfläkt.

Men det är just av den anledningen som jag här på Hantverksproffset.se har gjort en köpguide för byggfläktar. Jag har nämligen gjort mitt eget byggfläkt test. Jag rekommenderar även de bästa byggfläktarna som man kan köpa just nu. När man ska köpa en fläkt så finns det ganska många saker som man ska tänka på. Det är därför som köpet ibland kan bli hyfsat svårt. Men genom att använda min komplexa köpguide som en grund så kommer köpet att bli mycket enklare. Jag har gjort den här guiden genom att testa och använda några olika byggfläktar. Jag har även läst igenom andra kundrecensioner och tester. Den här informationen har jag sedan satt ihop till en komplex köpguide. Efter att du har läst igenom min köpguide så garanterar jag att du enkelt kan köpa den bästa byggfläkten.

Köpguide byggfläkt 2022

Det är alltså ganska svårt att köpa den bästa byggfläkten på nätet. Det är för att där finns så många olika saker som man måste tänka på. Men den kan bli mycket enklare genom att följa min strukturerade köpguide. När du köper en bra byggfläkt så finns det några viktiga saker som man ska tänka på. Man måste även tänka på att man ska välja utifrån sina egna personliga preferenser. Här är vad du ska tänka på när du köper den bästa byggfläkten:

 • Storlek
 • Montering / bärbarhet
 • Luftflödeskapacitet
 • Hållbarhet
 • Kraft
 • Fläkthastigheter
 • Oscillerande funktion
 • Lutningshuvud
 • Design
 • Mått och vikt
 • Energieffektivitet
 • Ljudnivå
 • Garanti
 • Strömsladd
 • Höga temperaturer
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet
 • Stabilitet
 • Alternativ att överväga
 • Kylpotential

Storlek

Om du vill ha betydande luftflöde, vill du köpa den bästa byggvärmefläkten med en stark motor och större fläktblad. Det finns en stor skillnad mellan enheter med 46 cm blad och enheter med 60 cm blad, när det gäller var du kan känna luften som blåser i rummet. Större fläktblad blåser mer luft runt. Skillnaden i luftflödesstyrka kommer dock från att ha en starkare motor.

Montering / bärbarhet

Den bästa byggfläkten för vägg- eller takmontering skiljer sig från de som är gjorda för bärbarhet – som en luftreningsfläkt. Om du planerar att montera fläkten permanent måste du tänka på vikten och hur du monterar den ordentligt så att den inte faller. Var också noga med att tänka på att få tillgång till kontrollerna om du ställer fläkten högt eftersom du kanske inte kan nå några kontroller på baksidan. Du kan behöva en enhet med en dragsträngsbrytare istället för en enhet med en vridomkopplare på baksidan av fläkten.

Luftflödeskapacitet

Sättet att mäta luftflödet är i enheterna kubikfot per minut (CFM). En högre CFM-klassning innebär att fläkten blåser mer luftvolym.

Hållbarhet

Dessa fläktars hållbarhet kommer från metallkonstruktionen och motorns kvalitet. Stålkonstruktion är mer hållbar. Förseglade motorer är bättre för dammiga och fuktiga miljöer och platser med andra luftburna föroreningar som kan komma in i motorn och skada den. Förseglade motorer behöver inte heller smörjas. Många byggfläktar kan också användas utomhus när vädret tillåter.

Kraft

Till skillnad från de konventionella och lätta fläktarna som används i våra hem och kontor, är byggfläktar byggda för att hantera stora luft- och gasrörelser. Som sådan kommer de att ha högre ingångseffektkrav. Särskilt drivs dessa fläktar av kraftfulla motorer, som kan klassas var som helst mellan 100W och 1500W, beroende på modell och avsedd användning.

På grund av deras effektvärden kräver sådana fläktar olika ingångsspänningar. I allmänhet arbetar byggfläktar med en ingångsspänning på 120V, 220V eller 380V beroende på deras motorer. Ju mindre effekt och ingångsspänning, desto lämpligare är fläkten för kontor och mindre anläggningar. Byggfläktar med högre wattvärden och ingångsspänningar är mer lämpliga för fabriker och industriella miljöer.

Fläkthastigheter

De flesta byggvärmefläktar har en 3-stegsinställning som gör att de kan arbeta med olika hastigheter, vilket bestämmer luftflödeshastigheten. Med höga, medelhöga och låga hastigheter för luftflöden kan byggfläktar generera den perfekta hastigheten för luftcirkulation. Dessa fläktar kan uppnå upp till 1400 rpm för motor och blad. Välj en fläkt med variabel hastighetsinställning för att hjälpa dig att välja önskad hastighet efter behov.

Oscillerande funktion

Det är viktigt att se upp för oscillerande funktion i en byggfläkt innan du köper. Denna funktion gör att fläkthuset är rörligt och fläkten svänger därför från sida till sida, mestadels cirka 90o. Detta möjliggör cirkulation av frisk luft genom hela rummet eller anläggningen. En byggfläkt med en oscillerande funktion är särskilt önskvärd eftersom den minimerar fläktens flyttning.

Lutningshuvud

Med denna funktion kan fläktens huvud lutas i vilken riktning som helst över 360 grader utan att hela fläktenheten flyttas. Detta möjliggör maximalt luftflöde i önskad riktning och hjälper också till att minimera fläktens rörelse.

Design

Olika byggfläktar har olika design. När du köper en byggfläkt, inkluderar några av designfunktionerna att se upp för bas, fläktblad och hölje. Håll utkik efter en byggfläkt med en stabil bas för att hantera fläktens svängningar. Förutom fläktens effektivitet bidrar knivarna också till fläktens estetik. Höljet bör också vara gjort av robust för att säkra knivarna.

Mått och vikt

Dimensionen hos din byggarbetsplats kommer att bidra till dess storlek och det utrymme den upptar. Det är viktigt att ta hänsyn till måtten på fläkthuvudet eftersom det bidrar till fläktens effektivitet. Byggfläktar med en huvudhöjd på 20 would eller mer kan användas för medelstora till stora skalinställningar. Det är också viktigt att ta hänsyn till vikten på fläkten för placeringsändamål.

Beroende på motorns storlek och fläktens materialuppsättning kan deras vikter variera. Att köpa en alltför skrymmande byggfläkt kanske inte är den bästa idén, eftersom det kan vara svårt att flytta om det behövs.

Energieffektivitet

Precis som alla andra elektriska apparater är det viktigt att välja en som är effektiv. Detta innebär att den använder mindre energi för att producera specifikt luftflöde. Bladen och motorn till en byggfläkt bidrar avsevärt till dess energieffektivitet. Naturligtvis är en energieffektiv byggfläkt mer önskvärd.

Ljudnivå

Hastighetsjustering och motor är de viktigaste faktorerna för buller från en byggfläkt. Se till att du väljer en fläkt som körs på en tyst motor för att minimera ljudet från fläkten.

Garanti

Du vill köpa en byggfläkt från en säljare som garanterar fläktens funktionalitet. Få en med flera års garanti, vilket hjälper till att tillgodose eventuella oväntade skador och mindre reparationer, vilket minskar reparationskostnaderna.

Byggfläktar är viktig elektrisk utrustning som används för att ge stort luftflöde i olika arbetsmiljöer. När du vill köpa en byggfläkt, se upp för funktioner som effekt, energieffektivitet, oscillerande eller lutande funktion, ljudutgång och garanti.

Strömsladd

De flesta elkablar för byggfläktar är mellan 6 och 9 meter långa.

Om säkerhet är viktigt för dig skulle jag verifiera att strömkabeln är UL-listad och möjligen till och med OSHA-certifierad.

Bostadsstrukturbränder från elektriska fläktar är vanligt förekommande.

Höga temperaturer

Om du köper din byggfläkt för användning i högtemperaturmiljöer kanske du vill leta efter en byggfläkt som har utformats för det ändamålet. Dessa specialiserade fläktar är utformade för höga temperaturer och inkluderar återställbara termiska avstängningsbrytare.

Dessutom är deras motorer permanent förseglade och utformade för att gå med mindre kraft som behövs vilket innebär att motorn inte blir lika varm.

Säkerhet

Rapporterna om byggfläktar som värms upp och orsakar brandrisker i verkstäder är skenande. Andra har osäkra mönster som äventyrar människors hälsa under användning. Håll utkik efter sådana fans. Undvik dem till varje pris. För den bästa upplevelsen bör din valda modell ha en säker ETL-listad design. Det måste också ha professionella delar (inklusive strömkabel).

Användarvänlighet

Även om prestanda är nödvändig, leta efter en fläkt som du enkelt kan använda. Installationen bör till exempel vara stressfri. En enhet som kräver komplex installation för att fungera bra kommer att frustrera dig i slutändan. Det bör också ha praktiska kontroller. Slutligen, om möjligt, köp en byggvärmefläkt med en hel fjärrkontroll.

Stabilitet

De flesta byggfläktar har en tung bas. De är generellt sett ganska svåra att slå över. Men det kan göras av misstag av något som en överaktiv hund eller ett barn runt hemmet. Det är ännu mer troligt att stöta på piedestalfläktar beroende på den faktiska arbetsplatsaktiviteten.

Visst vill du ha en piedestalfläkt med en tung bas, som är nära omöjlig att skjuta över och orsaka en potentiell skada.

Alternativ att överväga

Det största problemet med de flesta typer av byggfläktar är att de endast är utformade för att flytta luften, vilket innebär att de också flyttar alla typer av damm och skräp i luften. Större fläktar kommer också att öka mängden damm, pollen och föroreningar i miljön, vilket kan ha en verklig inverkan på luftkvaliteten inom ett begränsat område. Detta gäller även för stora lager- eller bearbetningsområden.

För att undvika detta problem med traditionella typer av byggfläktar, införlivar dimsystem i fläkten ytterligare kylning såväl som effektivt damm och luftburet partikelavlägsnande.

Fläkten ger luftrörelser i den riktning som krävs, men med den högre luftfuktigheten som genereras från dim- eller dimsystemen viktas partiklarna i luften och faller ut ur luftströmmen, vilket skapar en hälsosammare och mindre problematisk arbetsmiljö.

Kylpotential

Ett annat alternativ att överväga är de ökade kylmöjligheterna med fläktar som har ett dim- eller dimsystem, till exempel våra inom- och utomhus dimsystem. Genom att kontrollera luftfuktighetsnivåerna i luften kan du skapa mer kylpotential i både små och stora slutna utrymmen. Dessa system flyttar luften och tillför fukt genom att använda datoriserade system för att hålla luftfuktigheten inom tätt kontrollerade områden.

Med förmågan att noggrant kontrollera fuktighetsnivåerna genom systemet finns det möjlighet att skapa de perfekta miljöförhållandena baserat på användningen av anläggningen och det material som lagras i byggnaden. De olika typerna av system kan konfigureras för stora öppna utrymmen som lager eller arbetsgolv samt för mindre begränsade utrymmen som produktionsområden eller lagerrum i byggnader.

Att välja rätt kylfläkt tar mer än bara att välja mellan stilar och alternativ. Att noga överväga alla miljöfaktorer i ditt utrymme och de möjliga funktionerna som kan förbättra kylförmågan samt öka luftkvaliteten i rummet är också viktiga faktorer att tänka på för varje applikation.

Läs också >>> Bästa kabelsaxen

Fördelar med att använda byggfläktar

När du vill rensa ett rum från dålig luft snabbt är en byggfläkt vad du behöver. Det är ett utmärkt tillskott till en luftridå, eftersom den kan kyla luften och skapa ventilation, medan en luftridå kan förhindra att dålig luft kommer in från början. En byggfläkt kommer att överraska dig om du jämför den med en typisk hemmetornfläkt. En byggfläkt kan verkligen flytta mycket luft. När jag målade om var det fantastiskt att använda mitt val för den bästa byggfläkten. Sedan rengjorde jag mattorna och det hjälpte mig återigen att torka dem mycket snabbt.

Min familj är inte känd för sitt tålamod, så det skulle vara svårt att hålla dem utanför vardagsrummet för ommålning och mattrengöring. Genom att använda min nya byggfläkt kunde jag torka ut allt innan någon kom hem.

En byggfläkt håller länge. Om du bestämmer dig för att skaffa en bärbar byggfläkt, kan du förvänta dig att komma med många användningsområden. Jag köpte några nya möbler till mitt nymålade vardagsrum. Vissa människor gillar lukten av nya möbler. Jag gillar det inte. Outgassing utlöser mina allergier. Så allt jag behövde göra var att lämna min bästa byggfläkt hela natten med fönstret något öppet för att blåsa ut allt gasningen utanför. Nästa dag var lukten borta.

Försiktighetsåtgärder vid användning av byggfläktar

En byggfläkt är riktigt stark. Om du sitter framför en och bär kontakter, bli inte förvånad om dina ögon torkar ut. Det här är stora fläktar och inte riktigt något du skulle sitta framför för att svalna, såvida inte luftkonditioneringen bröt och det är en mycket varm sommardag. De kan också bli extremt heta runt elboxen.

Dessa fläktar är extremt kraftfulla, så de kan sparka upp mycket damm. Om det här är ett problem kan du använda en luftskurare bredvid den för att rengöra luften i området.

Läs också >>> Bäst i test najmaskin

Vanliga frågor om byggfläktar

Varför behöver jag en byggfläkt?

En byggfläkt är en utrustning som ger ett stort luftflöde i byggnader och anläggningar som fabriker och byggarbetsplatser. De underlättar ett sådant luftflöde genom att orsaka en massiv uppväxt av luft i slutna anläggningar och ersätter därför inaktuell luft med frisk luft. När det gäller placering kan dessa fläktar inte monteras exklusivt i taket utan kan placeras var som helst, beroende på bekvämlighet och användarens preferenser.

Hur fungerar en byggfläkt?

Byggfläktar är i allmänhet tunga fläktar eftersom de är avsedda för stora luftrörelser. Som sådan består de av kraftfulla rotorenheter och robusta blad för att underlätta sådan luftrörelse. Dessa fläktar är också utformade för att fungera med höga hastigheter, vilket underlättar massiv och snabb luftrörelse i anläggningar där de används.

Är säkerhet viktigt?

Innan du köper en byggvärmefläkt, se upp för höljet och skyddet. Företrädesvis bör höljet och skyddet vara tillverkat av kraftigt stål för att skydda användarna från de roterande knivarna samt förhindra skador på kniven.

Ska man tänka på justerbara hastigheter?

Hur du vill använda en fläkt kommer att avgöra om den bästa byggfläkten måste ha justerbar hastighet. I mitt fall ville jag ha fläkten för ett specifikt syfte och det var att flytta så mycket luftflöde som möjligt, så justerbar hastighet var inte viktig för mig.

Var medveten om höghastighetsinställningarna på dessa fläktar, eftersom de producerar mycket starkt luftflöde och kan vara bullriga också. Den bästa byggfläkten ska blåsa luft mycket starkt.

Är garanti viktigt när man köper en bra byggfläkt?

Den bästa byggfläkten ska ha en god garanti för byte av defekta delar. Det kostar så mycket bara att skicka tillbaka en fläkt att många inte ens bryr sig och bara köper en ny ny. Byggfläktar monterade i Amerika, även om delarna tillverkas någon annanstans, har ett bättre rykte för kundservice och reservdelar är mycket lättare att få.

Vad är en byggfläkt?

En byggfläkt, även känd som en tunnfläkt, är en höghastighetsfläkt med ett cylindriskt stålhus.

Byggfläktar är vanligtvis för bygganläggningar eller för stora rumsanvändningar eftersom de kan flytta en betydande mängd luftvolym. Dessa höghastighetsfläktar är perfekta för källare, gym, ladugårdar, lager och andra stora rum där ventilation krävs.

Vad är CFM hos en byggfläkt?

CFM (kubikfot per minut) av luftflöde för dessa byggfläktar ligger i allmänhet mellan 5 000 och 20 000. Däremot är CFM för din genomsnittliga 50 cm boxfläkt cirka 1000 till 2000.

Ett av de största klagomålen jag har upptäckt med köpare av byggfläktar är att det upplevda luftflödet inte stämmer överens med fläktens CFM-betyg.

Om det är viktigt för dig att träffa den marknadsförda CFM, läser jag noggrant kundrecensioner för att se om de är nöjda med luftflödet.

Vad är hastighetsinställningar?

Nästan alltid finns det minst två hastighetsinställningar för byggfläktar – låg hastighet och hög hastighet – men ibland finns det tre hastigheter.

Vissa fläktar har också en hastighetsratt så att du kan finjustera den exakta hastigheten du vill ha. Rotationsratten med flera hastigheter är utmärkt om du vill hitta den perfekta blandningen av luftflöde och ljud.

Ska man tänka på ljudnivån?

Bullriga byggfläktar är förmodligen det näst största klagomålet som köpare har.

Tyvärr anger de flesta byggfläktstillverkare inte ens fläktnivåer (till skillnad från badrumsfläktindustrin), så du kommer att överlämna kundrecensioner.

Men om bullernivån är viktig för dig, skulle jag undersöka lite mer om ljudnivån på din fläkt.

Är det viktigt med en bra motor på en byggvärmefläkt?

Byggvärmefläktar drar sin kraft från elmotorer. Innan du betalar för en är det därför en av de viktigaste funktionerna att titta på. Vilken typ av motor använder din byggvärmefläkt? Fullsmorda modeller med direktdrift fungerar ofta bäst. Leta efter en. Du bör också kontrollera dess kraft. Sammantaget är motorer med höga hästkrafter kraftfulla än motorer med låga hästkrafter. De flyttar också mer luft vid full kapacitet. Det är alltså viktigt att du har en bra motor.

Ska man tänka på hållbarhet?

Köp aldrig ett föremål som går sönder lätt. Om du letar efter en ny byggfläkt bör den produkt du väljer vara tålig. Se till att dess blad är stabila. Under tryck försämras de flesta lågkvalitativa lätt. Du bör också kontrollera dess grill och stativ (om tillgängligt). Väl konstruerade delar tillverkade av kvalitetsmaterial som stål är de bästa.

Vad gör en bra byggfläkt?

Det enkla svaret är verkligen metalldelar istället för plastdelar som kommer att slitna mycket snabbt. Det är det viktigaste när det gäller hållbarhet och långvarig prestanda. Det finns dock mer än bara det. Nedan nämner jag två saker som jag anser vara mycket viktiga saker att tänka på.

Säkerhetsproblem på arbetsplatsen

Hemma är en vanlig piedestalfläkt välgjord och är tillräckligt säker för hemmabruk. För en byggfläkt är dock arbetsgivare ansvariga för säkerheten för sina anställda och även för allmänheten som besöker deras lokaler.

Så även om ett plastskydd är bra för hemmabruk är det alltid bättre att ha ett starkare metallskydd på en arbetsplats runt de snurrande knivarna. Det gäller särskilt om knivarna snurrar också är gjorda av metall.

Du måste också vara mer försiktig med kvaliteten på de elektriska ledningarna och speciellt med de bakre ledningarna.

Användning på arbetsplatsen

Hemma kan du sätta på fläkten vid vissa tider för att kyla ner ett rum och sedan sänka det för att hålla rummet svalt. På en arbetsplats är det mer troligt att detta slås på regelbundet och lämnas på mycket längre.

Detta kan bokstavligen vara i timmar i taget. Det är där kvaliteten på delarna är mycket viktig. En vanlig piedestalfläkt som används hemma kan aldrig hålla ut med den mängd användning den kommer att få på de flesta bygganläggningar.

Läs också >>> Bäst i test svetshjälm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top