Hur kabelsökare fungerar

Hur kabelsökare fungerar

Hur kabelsökare fungerar

Innan du hittar ett fel i en jordkabel är det nödvändigt att känna till kabelns rutt. Hur kan du hitta ett fel när du inte vet var kabeln är? Ibland kan du hitta kartor över kabelvägarna i dokumentationen (och det är därför en bra dokumentation är nödvändig för varje arbete). Men när du inte har kartan över kabelvägen måste du hitta och spåra den. Att lokalisera jordkabel är nödvändig inte bara för att hitta fel utan också för att utföra utgrävningar, eventuellt nära en kabelväg. Den här artikeln kommer att förklara vilka typer av underjordiska kabelsökare och hur de fungerar.

I grund och botten finns det två huvudmetoder för kabelplacering:

  • Aktiv plats: Denna metod innebär att man lokaliserar en specifik linje / kabel genom att injicera specifik frekvenssignal med hjälp av en sändare och spåra den med en mottagare.
  • Passiv plats: Denna metod innebär att leta efter okända linjer genom att detektera elektromagnetiskt fält med hjälp av en detektor eller mottagare. Även om den passiva lokaliseringsmetoden inte tillåter oss att skilja mellan linjetypen, är det nödvändigt före ett utgrävningsarbete. Vissa underjordiska kablar kan redan vara strömförande och kan därför lokaliseras genom att söka efter deras elektromagnetiska fält. Icke-aktiverade underjordiska verktyg eller kablar kan lokaliseras genom att skanna omstrålning av signaler som induceras på verktyget av en radiosändare.

Hur fungerar en kabelsökare?

En kabelsökare består vanligtvis av två moduler – en sändare och en mottagare.

En sändare är i grunden en växelströmsgenerator som levererar signalströmmen till den underjordiska kabeln som ska spåras. Signalen kan vanligtvis ställas in på en specifik frekvens av sändaren. Denna signal skapar ett elektromagnetiskt fält med samma frekvens runt kabeln som sedan kan detekteras av en mottagare.

Signal kan överföras till kabeln antingen genom direktanslutningsmetod eller genom induktionsmetod. Direktanslutningsmetoden är det mest effektiva sättet att tillföra en signal till kabeln och bör användas när det är möjligt. I denna metod är sändaren ansluten direkt till kabeln i ena änden medan den andra änden är jordad för att slutföra kretsen. Under induktionsmetoden finns det inget behov av att göra någon fysisk anslutning till kabeln. Den överför signalen genom att inducera den elektromagnetiskt från marken.

En mottagare detekterar det elektromagnetiska fältet som skapas av den överförda signalen runt kabeln. Det elektromagnetiska fältet kan detekteras ovanför marken längst upp på kabeln. En mottagare kan också ställas in för att detektera det elektromagnetiska fältet på redan anslutna kablar (som vid passiv lokalisering).

Det finns i grund och botten två typer av kabelsökare beroende på signalfrekvensen – enstaka frekvenser och flera frekvenssökare.

Enkelfrekvenssökare kan, som namnet antyder, producera en signal med endast en specifik högfrekvens. Dessa lokaliserare är väl effektiva i områden som inte är bosatta där mycket kablar eller verktyg finns under marken och skiljer sig från varandra. Eftersom högfrekvens tenderar att framkalla allt som är ledande under marken kan det producera förvrängda signaler för mottagaren. Med andra ord kan en högfrekvent signal induceras i ett närliggande gasrör eller kommunikationsledning, vilket gör det svårt att skilja kabeln.

Koppar, aluminium, järn, varje metall svarar bättre på olika frekvenser. En lokaliserare med flera frekvenser hjälper dig att ställa in sändarfrekvensen enligt linjens material. Detta gör det enkelt att skilja mellan vad som behövs och inte. Multifrekvenssökare hjälper också till att göra uppgiften enklare. Högre frekvenser är bättre för att plocka upp fler signaler medan lägre frekvenser gör det lättare att följa en viss linje.

Det finns många spårämnen eller lokaliserare som detekterar frekvenser på 60 Hz eller 50 Hz. Dessa lokalisatorer möjliggör spårning av strömförande kablar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top