Olika typer av radonmätare

Olika typer av radonmätare

Olika typer av radonmätare

Dessa radonmätare är unika men är utformade för att tjäna ett liknande syfte. Jag har dock sett olika typer av radonmätare som du kan stöta på idag.

Låt mig beskriva dem för att förstå mer information om vad varje typ innebär:

Kortvarigt radontest

Som namnet antyder är dessa utformade för att testa radon på relativt kort sikt. De är idealiska om du behöver veta den grova uppskattningen av radon i ditt hem efter cirka två till sju dagar.

Det är de alternativ som många ofta använder först när de behöver få en grov uppfattning om mängden radon innan de vidtar särskilda åtgärder.

Dessutom är de ofta billiga att förvärva. Varumärkena varierar dock, vilket leder till skillnader i resultat såväl som den information du får.

Långsiktigt radontest

Det här är alternativ som är avsedda att mäta radonnivåer i ditt hem under en ganska lång varaktighet, vanligtvis mellan sju och nittio dagar eller däromkring.

De är idealiska för att du lär dig exakt hur möjligen nivåerna kan öka under olika årstider, väderförhållanden eller till och med temperaturer.

Den allestädes närvarande naturen hos denna gas gör det här speciella detekteringssatsen lämpligt för dig om du behöver bestämma en långsiktig lösning på problemet.

Faktum är att detta långsiktiga radontest för hemradon ger de mest kortfattade och rimligt exakta avläsningarna av alla tillgängliga testpaket.

Det är emellertid inte ett idealiskt alternativ att välja om du är ute efter mer pressande behov, av den uppenbara anledningen att det tar längre tid att ge dig de resultat du behöver.

Digital radonmätare

En digital radonmätare är en typ av testkit som ger dig kontinuerliga och konsekventa avläsningar. Du behöver inte ta proverna till ett laboratorium för att få gasnivåerna.

Denna typ har också förmågan att ge kort- och långsiktiga resultat. Dessutom är den här radonmätaren viktig för att bestämma effektiviteten hos radonreduceringsmekanismen.

Så i slutet av dagen vet du mängden radioaktiv gas i ditt hem och om det finns behov av att flytta ut eller inte.

Alfa radonmätare

Det är utan tvekan en av de mest populära radontestkits på marknaden. De är idealiska val för att du får eftersom du får långsiktiga lösningar för att hantera radonbehovet.

Dessa kit är gjorda med polykarbonat som samlar partiklar från luften. Små märken görs när alfapartiklarna kommer i kontakt med polykarbonaten.

Markeringarna kan sedan analyseras av laboratorietekniker för att bestämma nivåerna av radongas på den specifika platsen.

I samma fall kommer labanalytikerna att kunna berätta för radonnivåerna genom att räkna de pockmarkeringar som finns tillgängliga på polykarbonatarken.

Detta är viktigt för efter analysen kommer du att kunna avgöra om luftkvaliteten i den föreningen är lämplig för din hälsa.

Kol radonmätare

Det här alternativet ger kortsiktiga lösningar för radondetektering. De är vanligtvis överkomliga och tar allt mellan två och sju dagar för att ge resultaten.

De fungerar på ett sådant sätt att kolet absorberar radonatomerna från luften varefter kolet tas för ytterligare laboratoriebedömning.

Den hastighet med vilken kolet absorberar atomerna i luften är det som anger nivån av närvarande radon.

Koltestet ger relativt noggranna resultat som du kan lita på för att göra informerade åtgärder angående radonreducerande system.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top