Integritetspolicy

Vi på hantverksproffset.se värnar om din integritet och vill ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår service idag och i framtiden. Denna policy syftar till att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter.

För den som önskar en kortfattad översikt: Vi samlar in personliga data för att förbättra vår service, kommunikationen med dig och för att säkerställa en smidig användarupplevelse. Dina data kan delas med tredje part endast under specifika omständigheter och med din tillåtelse.

Vi använder avancerade säkerhetstekniker för att skydda din information. Du har alltid kontroll över din information och kan när som helst begära att vi ändrar eller raderar den.

Informationssamling

Hantverksproffset.se samlar in information för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Informationstyper vi samlar in inkluderar:

 • Innehåll som du skickar till vår webbplats, exempelvis recensioner eller kommentarer.
 • Åtgärder vidtagna av användare på vår webbplats, såsom sidbesök och interaktioner med olika funktioner.
 • Logg- och användningsdata, inklusive IP-adress, webbläsartyp och -version, tidszoner och platsinformation.
 • Information från cookies och liknande spårningstekniker som används för att anpassa upplevelsen och förstå användarbeteenden.
 • Platsinformation för att erbjuda lokaliserade tjänster och innehåll.

Användning av Information

Den insamlade informationen används för att:

 • Förbättra och anpassa användarupplevelsen på vår webbplats.
 • Utföra intern forskning och utveckling för att utveckla nya tjänster och funktioner.
 • Skydda säkerheten på vår webbplats och förebygga bedrägeri.
 • Erbjuda kundservice och svara på förfrågningar.
 • Analysera och förbättra vår marknadsföringsstrategi och annonsanpassning.

Delning av Information

Vi delar din information endast under följande omständigheter:

 • Med ditt uttryckliga samtycke.
 • Med länkade tjänster och partners för att utföra tjänster du begärt.
 • För att uppfylla lagliga krav eller svara på juridiska processer.
 • I nödsituationer för att skydda personlig säkerhet.
 • För att skydda våra rättigheter och egendom.
 • Aggregerad eller avidentifierad information kan delas utan begränsning.

Skydd av information

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Vi använder en rad säkerhetsåtgärder och tekniker, såsom kryptering, brandväggar och säkerhetsprotokoll, för att skydda din information från obehörig åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstörelse.

Våra säkerhetsrutiner uppdateras kontinuerligt för att möta nya säkerhetshot och behålla en hög säkerhetsnivå. Dessutom genomgår vår personal regelbunden utbildning i dataskydd och integritetspraxis.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte har kontroll över dessa webbplatser och att vår integritetspolicy inte gäller för dem. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn på varje webbplats du besöker.

Vi förbehåller oss rätten att avslöja din personliga information om det krävs enligt lag och när vi tror att offentliggörandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att följa en domstolsbeslut, domstolsbeslut eller rättslig process som tjänar på vår webbplats.

Vi använder även cookies och liknande spårningstekniker för att samla in information om din användning av vår webbplats och för att anpassa din upplevelse. Du kan kontrollera användningen av cookies på individuell nivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats.

Användarnas Val och Kontroll

På Hantverksproffset.se respekterar vi dina val och kontroll över din personliga information. Vi erbjuder flera alternativ för att hantera och begränsa insamling, användning och delning av dina uppgifter:

 • Cookies och spårningstekniker: Du kan kontrollera användningen av cookies genom din webbläsares inställningar. Att avaktivera cookies kan dock påverka din användarupplevelse på vår webbplats.
 • Anpassad reklam och analyser: Du har möjligheten att välja bort anpassad reklam och analyser genom dina cookieinställningar.
 • Hantering av platsdata: För tjänster som kräver platsinformation, kan du kontrollera tillgången till denna data genom dina enhets inställningar.

Användares rättigheter

Som användare av Hantverksproffset.se har du flera rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Tillgång: Du har rätt att få tillgång till och få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rättelse: Om du tror att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att vi korrigerar den.
 • Radering: Under vissa omständigheter kan du begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Invändning: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Begränsning: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, och du kan begära att vi överför dessa uppgifter till en annan ansvarig part.

Internationella dataöverföringar

Då Hantverksproffset.se kan hantera data över internationella gränser, är det viktigt att förstå att dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i länder utanför din egen jurisdiktion. I dessa fall vidtar vi nödvändiga åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och gällande dataskyddslagar.

Dessa åtgärder inkluderar användning av standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att mottagare av din information upprätthåller en adekvat nivå av dataskydd.

Vi strävar efter att säkerställa att alla internationella dataöverföringar sker med högsta möjliga integritet och säkerhet. Om du har några frågor om överföringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Ändringar av policyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera det genom vår webbplats.

Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna policy för att vara uppdaterad om hur vi skyddar din information och ständigt förbättrar våra tjänster. Din fortsatta användning av våra tjänster efter dessa ändringar innebär ett godkännande av den nya policyn.

Vi förstår att integriteten är en pågående ansvar, och vi är engagerade i att regelbundet granska och uppdatera våra praxis för att möta denna standard.

Kontaktinformation

För frågor, förfrågningar eller klagomål angående denna integritetspolicy, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges ovan, är du välkommen att kontakta oss.

Rulla till toppen